Llanbeblig

Mae gwaith cloddio’n mynd rhagddo ar safle datblygu yn Llanbeblig, ar ymyl ddwyreiniol Caernarfon, 300m i’r dwyrain o gaer Rufeinig Segontium. Gwelwyd potensial archaeolegol y safle yn 2009 pan dynnwyd llun gan Toby Driver (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a oedd yn dangos tystiolaeth o grugfynwent sgwâr. Hyd yma, mae’r gwaith cloddio wedi datgelu nifer o gladdfeydd, rhai ohonynt wedi’u hamgylchynu gan ffosydd sgwâr. Tybir bod y claddfeydd yn dyddio’n ôl i’r cyfnod canoloesol cynnar. Os felly, mae’n bosib y bydd y safle yn rhoi hanes dyddiau cynharaf Caernarfon i ni, gan ddangos y datblygiad o gyfnod caer Rufeinig Segontium hyd at sefydlu Teyrnas Gwynedd ac Oes y Tywysogion. Ceir nodweddion yma sy’n debyg i nodweddion safleoedd eraill, megis Tandderwen, ger Dinbych, a Chapel Eithin, Ynys Môn, a oedd hefyd yn cynnwys claddfeydd wedi’u hamgylchynu gan ffosydd sgwâr.

……………………………………………………………………………….

Excavations are being carried out on a development site at Llanbeblig, on the eastern edge of Caernarfon, 300m east of Segontium Roman fort. The archaeological potential of the site was noted in 2009 when an aerial photograph taken by Toby Driver (RCAHMW) revealed evidence of a square barrow cemetery. The excavations have so far revealed a number of burials, some of which are surrounded by square ditches. The burials are thought to date to the early medieval period. If this is the case, the site may help chart the origins of Caernarfon, showing continuity of settlement from the period of Segontium Roman fort to the emergence of the Kingdom of Gwynedd and the Age of the Princes. Similarities with other sites have been noted, such as Tandderwen, near Denbigh, and Capel Eithen, Anglesey, which also revealed burials enclosed by square ditches.

Advertisements

0 Responses to “Llanbeblig”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: